Avís legal

Avís legal

L’avís legal present ha d’incloure’s al lloc web de la clínica amb la finalitat que totes les dades personals dels usuaris recollides a través del dit lloc web mitjançant el correu electrònic o, si s’escau, omplint qualsevol formulari que pugui incloure’s al web, compleixin amb el que disposa la LOPD.

En principi, l’avís legal només cobriria i donaria legitimitat a la clínica per recollir i tractar les dades personals per la mateixa clínica amb els fins que aquesta clínica decideixi.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la Clínica Dental amb la finalitat de ____________________.

En aquest sentit, vostè consenteix de forma expressa que les seves dades siguin tractades per la Clínica Dental per donar compliment a la finalitat indicada anteriorment.

A més a més, l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a ______.

En quant a la ubicació del present avís legal, el més recomanable és incloure’l al peu de totes i cadascuna de les pàgines web mitjançant un enllaç que pot anomenar-se “Avis Legal”, “LOPD”, “Protecció de Dades”, etc., amb la finalitat que l’usuari del lloc web pugui consultar aquest enllaç en tot moment. Si ens atenem al més purista en matèria de LOPD, el més idoni seria fer que l’usuari estigués obligat a llegir l’avís legal quan vulgui posar-se en contacte amb la Clínica o omplir qualsevol tipus de formulari.

Logo Dental Sentmenat

La teva clínica dental de
confiança al costat de casa.

On ens pots trobar

Xarxes socials