Serveis integrals en odontologia


Image Format

Implants dentals

A Dental Sentmenat som especialistes en implants dentals. La implantologia és la part de l’ odontologia que s’encarrega de recuperar les funcions estètiques i masticatòries derivades de la pèrdua d’ una o diverses peces dentals. El nostre equip realitzarà un estudi detallat que ens permetrà escollir quina de les diverses tècniques implantològiques existents s’adapta millor a les característiques del pacient tractat.

La experiència i formació continuada del nostre equip mèdic ens permet estar completament actualitzats en les tecnologies existents per suplir la falta de massa òssia que s’ocasiona amb el pas del temps quan es perd una dent.

Els implants són uns elements metàl·lics que s’ubiquen quirúrgicament en els maxil·lar, a sota de les genives. Són els substituts artificials de les arrels de les dents naturals i tenen forma de petits tornavís. Proporcionen confort, ajustament i estètica.

Existeixen diferents tipus d’implants, tot i que la majoria solen estar compostos per titani pur, un material molt biocompatible que afavoreix que la implantació sigui acceptada per l’organisme. Diversos mesos després de la col·locació de l’implant, l’os el tolera s’hi amb força.

Mitjançant aquest procediment l’implant es fusiona amb l’os maxil·lar (osteointegració) i proporciona un suport estable per a la connexió de les dents artificials, sense necessitat de desgastar les dents adjacents.

Els implants poden reemplaçar les dents perdudes mitjançant una pròtesi fixa o sostenir una dentadura completa, fent-la més segura i confortable.

No s’han de col·locar implants en nens ni adolescents, perquè encara creixen i poden sorgir dificultats quan erupcionin les altres dents ja que l’implant ha quedat fixat. L’edat ideal per començar aquest tractament és als 18 anys.

En principi qualsevol persona adulta pot posar-se implants si té una bona salut i tingui l’os adequat per suportar-lo. Per conservar els implants cal una bona higiene, evitar el tabac, realitzar les revisions anuals amb les radiografies de control.

La experiencia y formación continuada de nuestro equipo médico nos permite estar completamente actualizados en las tecnologías existentes para suplir la falta de masa ósea que se ocasiona con el paso del tiempo tras la pérdida de un diente.

Los implantes son unos elementos metálicos, que se ubican quirúrgicamente en los maxilares, por debajo de las encias. Son sustitutos artificiales de las raíces de los dientes naturales y tienen forma de pequeños tornillos. Proporcionan confort, ajuste y estetica.

Existen diferentes tipos de implantes, aunque la mayoría suelen estar compuestos de titanio puro, un material muy biocompatible, que favorece que el implante sea aceptado por el organismo. Varios meses después de la colocación del implante, el hueso lo tolera y se une a él con fuerza.

Mediante este procedimiento el implante se fusiona con el hueso del maxilar (oseointegracion) y proporciona un soporte estable para la conexión de los dientes artificiales, sin necesidad de desgastar las piezas adyacentes.

Los implantes dentales pueden reemplazar a los dientes perdidos sosteniendo una protesis fija y servir de apoyo a una dentadura completa, haciéndola más segura y confortable.

No se deben colocar implantes en niños ni adolescentes, porque están en crecimiento y pueden surgir dificultades posteriores cuando el resto de los dientes crezca y el implante quede estancado.

La edad ideal para comenzar el tratamiento es a partir de los 18 años.

En principio cualquier adulto puede someterse a una cirugia de implantes siempre que goce de buena salud y tenga el hueso adecuado para soportarlo. Para obtener un buen resultado en la colocación de implantes es imprescindible una correcta higiene dental diaria del paciente y evitar el consumo de tabaco. Los implantes requieren un mantenimiento para que sean duraderos, se debe acudir a revisión anual a la consulta dental para realizar una radiografía de control y comprobar que la higiene dental es la adecuada.Image Format

Odontologia preventiva

La prevenció és el millor tractament per evitar les patologies bucodentals. És per això que, a DENTAL SENTMENAT, posem la màxima atenció a aconsellar i donar les recomanacions necessàries als nostres pacients perquè millorin la seva salut bucodental.

Els objectius de l’odontologia preventiva són:
-Mantenir la salut bucodental
-Disminuir-ne els factors de risc causants
-Estimar les necessitats de salut
-Intentar evitar, impedir i limitar la patalogia.

Per això és tan important desenvolupar un programa de prevenció, manteniment i revisions.

El programa preventiu conté les següents fases:

1-Disminució dels factors causants:
- càries
- control de placa
- fluorització i selladors
- dieta
- educació, motivació i promoció de la salut bucodental.
- malaltia periodontal
- traumatismes i desgasts dentaris
- càncer bucal

2-Tractament de la patologia

3-Manteniment i seguiment de la salutImage Format

Odontologia Conservadora

L’odontologia conservadora és la part de l’ odontologia que es dedica a reparar els teixits dentaris afectats per lesions que provenen de diferents etiologies, entre les quals destaca la càries com a la més habitual.

OBTURACIÓ:

Mètode pel qual reparem una dent danyada o amb càries retornant-li l’estètica i la funció que li són pròpies.

L’odontòleg elimina el teixit cariat, desinfecta i col.loca un material sobre la zona afectada. El material utilitzat actualment és el compòsit ( del color de la dent).

PONTS I CORONES:

Són prótesis fixes estètiques (sense ganxos) que es cimenten sobre dents o implants. Les corones s’utilitzen per cobrir i reforçar una dent destruïda, fracturada o amb canvis de color. També s’utilitzen en dents que han estat sotmeses a una endodoncia , per col-locar un pont i per recobrir un implant.

Els ponts s’acostumen a utilitzar per substiuir una o diverses dents. Les dents adjacents serviran de pilars perquè el pont s’ajusti perfectament.

La prótesi fixa pot ser de metall-ceràmica, zirconi o ceràmica. En realitzar el tallat de les dents, construirem un motlle que portarem al laboratori, mentrestant posarem una pròtesi provisional al pacient, tant per protegir les dents tallades com per estètica.Image Format

Ortodòncia

L’ ortodòncia té com a objectiu corregir la posició de les dents, dels ossos de la boca i també proporcionar salut, estètica i bellesa al somriure. En un tractament d’ortodòncia s’utilitzen uns aparells que apliquen una pressió suau però constant sobre les dents i l’os que l’envolta, produint un resultat d’efecte corrector progressiu.

En alinear les dents resulta més fàcil mantenir-les netes, així disminueix el risc de càries, patologies periodontals i de sobrecarga dels músculs de la masticació.

Els problemes més habituals són:
-apinyament: les dents no tenen espai en els maxil·lars.
-mossegada creuada: en mossegar les dents superiors no cauen lleugerament per davant de les inferiors com hauria de ser.
-Sobremossegada: les corones de les dents superiors cobreixen gairebé completament les dents inferiors.
-Desviació de la linea mitja: la línea que divideix en el centre les dents superiors no s’alinea amb la dels inferiors.
-Mossegada oberta: quan queda espai entre les superficies de mossegada de les dents superior i inferiors.

Serà els professionals de DENTAL SENTMENAT els que estudiaran el seu cas amb radiografies, fotografies, models d’estudi i mesuraments específics, i faran així un diagnòstic i pla de tratament adequat a les necessitats concretes de la seva boca. Existeixen diversos tipus d’ ortodòncia removibles i fixes.Image Format

Periodòncia

La periodòncia és l’ especialitat de l’odontologia que es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies de les genives i els teixits de suport de les dents (genives, os alveolar i lligament periodontal).

Alguns bacteris i la nostra higiene són responsables en gran mesura de les alteracions d’aquests teixits, tot i que hi pot haver altres factors associats a aquestes patologies com el tabac, malaties sistèmiques, medicaments, genètica…

La patologia peridontal consta de dues etapes:
-Gingivitis: aparició d’ inflamació, vermelló i sangnat espontani de les genives, provocat per l’acumulació de placa bacteriana, que produeix toxines que irriten el teixit gingival. També es pot acompanyar d’halitosi o mala olor.

L’ os i el teixit connectiu que sosté les dents encara no ha estat danyat. És el moment de consultar l’odontòleg per solucionar el problema.

-Periodontitis: Es formen bosses sota les genives on s’acumulen la placa bacteriana i càlcul. L’os es reabsobeix i les fibres que sostenen les dents es danyen. Si no se’n té cura la periodontitis avança, comença la mobilitat dental i pot arribar a la pèrdua de les dents. La salut de les seves genives està relacionada amb el benestar i salut generalImage Format

Blanquejament dental

Per portar a terme un blanquejament s’han de complir les següents condicions en el pacient:

-Les superfícies de les dents han d’estar netes i sense placa dental.
-Es requereix una higiene dental molt acurada.
-les genives han de ser sanes
-No hi ha d’haver presència de càries, ni infecció, ni obturacions filtrades.

En determinades situacions no està indicat sotmetre’s a un tractament blanquejador:
-durant l’embaràs o en període de lactància
-pacients amb pròtesi fixa en les dents anteriors.
-En pacients molt joves (menors de 13 anys)
-En cas de hipersensibilitat dental.

El to de les dents és una característica innata, ja que ve condicionada per genètica. Aquesta tonalitat depèn del gruix i qualitat de l’esmalt ( que és quasi transparent) i del color i qualitat de la dentina de cada dent.

La mala higiene bucal és una de les causes de l’aparició de taques sobre l’esmalt i l’enfosquiment de les dents. Per això, és important raspallar-se les dents després de cada àpat i l’ús la seda dental.

A més hem d’evitar el consum excessiu de cafè, te, tabac, vi, xocolata i de begudes ensucrades, substàncies que poden enfosquir les nostres dents.

Blanquejament a casa: Quan es realitza el blanquejament a casa ha de ser sempre amb supervisió d’un odontòleg i revisar-lo a la consulta un cop per setmana.

Per poder aplicar el gel blanquejador, l’odontòleg farà uns motlles de la boca per tal de confeccionar una fèrula transparent que encaixa a l’arcada dental. En aquestes fèrules s’hi col·loca l’ agent blanquejador. El pacient l’haurà de usar entre 3-5 hores diàries durant aproximadament 12-20 dies, depenent del criteri del professional en cada cas. El gel actua sense efectes que perjudiquin les dents, tot i això pot causar hipersensibilitat de les dents i genives en retirar les fèrules. En aquest cas utilitzarem un tractament contra la sensibilitat dental receptat pel professional. No s’ha d’omplir en excés amb gel blanquejador perquè la geniva no pateix cap mal. En col·locar les fèrules a la boca s’ha d’eliminar el sobrant, amb un raspall de dents net i humit o una gasa.

Blanquejament a la clínica: Amb aquestes tècniques els resultats són més immediats, però no millors que els tractaments realitzats a casa. El professional protegeix la geniva amb un producte i aplica el gel blanquejador, mitjançant una llum s’accelera el procés de manera que aconseguim resultats molt ràpidament.

S’aconsella que no es consumeixi res que pugui tacar les dents durant el tractament: cafè, te, coca-cola....Els resultats del blanquejament són a llarg termini, tot i que haurem de fer algun recordatori passats uns 2 anys.Image Format

Endodòncias

L’ endodòncia és l’especialitat de l’ odontologia que s’encarrega del teixits pulpars per tal de conservar les dents i la seva funció.

El tractament consisteix en l’ eliminació de la pulpa afectada, la desinfecció dels conductes per eliminar-ne els bacteris existents i a continuació, s’omplen els conductes amb materials termoplàstics per segellar-los i evitar així una reinfecció. Finalment la reconstrucció de la dent recuperant-ne l’ estètica i la funció masticatòria.Image Format

Estètica dental

L’estètica i cosmètica dental és la part de l’ odontologia que s’encarrega d’embellir les dents fins a aconseguir la completa satisfacció del pacient.

Actualment existeixen diverses tècniques que es poden aplicar per millorar l’estètica dental com el blanqueig per a la correcció del color, el recontornejat incisal o els tractaments més complexos com el redisseny complet del somriure.

Gràcies als últims avenços en el camp de la estètica dental, lluir un somriure perfecte és possible. És una forma de tractament indolora i ràpida, que permet un somriure de cine.

Es basa en un sistema d’adhesió de facetes directament sobre les dents. N’hi ha de dos tipus ,segons el material que utilitzem.

Estàn indicades en els següents casos:
-Fractures de dents.
-Canvi de color d’una sola dent.
-Correcció de dents lleugerament apinyades.
-Dents amb defecte en l’esmalt.
-Tancament d’espais en el sector anterior.

FACETES DE COMPÒSIT: es modelen unes làmines de compòsit que s’adhereixen a les dents corresponents. Són molt versàtils per corregir alteracions de tamany, forma o color de les dents. El desgast de les dents és mínim en aquest cas.

FACETES DE CERÀMICA: són unes fines làmines de ceràmica d’ alta estètica, que s’adhereixen a la part anterior de les dents.
Avantatges:
-S’aconsegueix una estètica perfecte i permet corregir el color i la forma del somriure.
-És un tractament molt conservador perquè per col·locar les facetes es preparen les dents mínimament.
-Ofereixen una elevada resistència al desgast i alta estabilitat de color.

BRILLANT DENTAL
Si vols donar un toc original col·locat un brillant dental.
-no taca ni danya la dent.
-no es necessita perforar la dent, es col·loca un adhesiu dental.
-permet raspallar-se les dents amb normalitat.
-és segur i no marxa amb facilitat.
-pots escollir el disseny i color.

Recorda que un tractament així només te’l poden fer en una clínica dental.Image Format

Cirugia Oral

La cirugia oral és l’ especialitat de l’ odontologia encarregada de diagnòstic, prevenció i, a vegades, tractament de les patologies orals. Tracta amb tècniques quirúrgiques els trastorns de la cavitat oral, l’ esquelet crani-maxil.lo-facial, les glàndules salivals i el coll.

La cirurgia oral inclou les intervencions quirúrgiques que es realitzen a la boca. Habitualment són procediments senzills, que es poden fer amb anestèsia local en la consulta dental:

-extracció de queixals del seny.
-extracció de restes radiculars (arrels)
-accesos a peces incloses.
-resecció de frenets labials
-apicectomies
-eliminació de lesions bucales i quistes.

EXTRACCIÓ DELS QUEIXALS DEL SENY

Els queixals del seny, també anomenats tercers molars, solen aparèixer a la boca d’adults joves. Quan la cavitat oral és massa petita per allotjar-los poden quedar retingudes i fer mal a queixals veïns.

Quan és necessari l’ extracció del tercer molar es realitza un pla quirúrgic sistematitzat. Es prescriu una ortopantomografia prequirúrgica, on el professional observa la posición concreta de les peces i es planeja el tipus de instrumental, la tècnica i l‘ accés que més convingui.

L’ extracció quirúrgica del queixal del seny consisteix a remoure teixit gingival, per separar suaument el teixit entre la dent i l’os, treure la peça dental i suturar l’obertura.

La majoria de les extraccions es realitzen en la consulta dental amb anestesia local.Image Format

Odontopediatria

En els nens s’han de crear hàbits de higiene bucal i alimentació des de ben petits, per tal de garantir la salut dental en un futur.

Els hàbits per tenir cura les dents comencen a desenvolupar-se quan el nen té 6 mesos, abandona la lactància i sol aparèixer la primera dent.

És important limitar des de la infància l’ alimentació amb un alt contingut de sucres i crear bons hàbits per al nen.

No s’ha d’abusar dels sucs de fruita envasats, rics en sucres, ni mullar el xumet en productes amb alt poder cariogènic (com per exemple, la mel), ni acostumar el nen a mantenir el biberó amb líquids dolços a la boca durant molt temps. Aquests costums poden perjudicar la dentició temporal o provocar un alt índex de càries en dents de llet.

Des de moment que apareix la primera dent (aproximadament als 6 mesos) els pares han de netejar-les amb una gassa estèril ben amarada de sèrum fisiològic.

Quan el nen té 2 anys ja han erupcionat la majoria de les dents i pot començar a raspallar-se amb un raspall infantil de capçal petit, mànec ample, filaments suaus i rodons i amb disseny divertit. Convé que no utilitzi pasta de dents, perquè hi ha un alt risc que se l’empassi. S’ha de fer d’aquesta manera fins als 4-5 anys.

Les dents de llet s’han de netejar des del començament. Tot i ser temporals, serveixen de referència per a les definitives. També tenen un paper primordial en la masticació i l’aprenentatge del llenguatge, a més de servir de guia per les dents definitives.

La pèrdua d’alguna dent de llet abans de temps ( per càries o traumatisme) pot fer que la resta es desplaci i que les definitives erupcionin mal alineades o amb defectes en el esmalt.

El moment del raspallat del nen i dels pares s’ha de convertir amb un joc després dels àpats. Així el nen es motiva i aprèn com raspallar-se correctament. Els pares han de revisar el raspallat.

A partir dels 2 anys és el moment per retirar-li el xumet i abandonar l’hàbit de la succió dels dits si existís perquè pot deformar-li la posició de les dents, l’os dels maxil·lars, on s’allotjaran les dents (provocant una mossegada oberta). També impedeixen que aprengui a posicionar la llengua correctament a l’engolir (deglució atípica).

Es recomana que es realitzi la primera visita al dentista quan el nen hagi fet els tres anys, perquè és en aquest moment que ja té la primera tanda de dents. A partir d’aquest moment haurà de visitar-se cada 6 mesos- 1 any. S’ha d’estar atents si s’aprecia alguna anomalia, com taques o punts, i anar al dentista.Image Format

Tractament bruxisme

El bruxisme és un hàbit que incita a apretar les dents per descargar la tensió de forma inconscient, fins i tot adormits.

Si en despertar-se nota cert dolor en els músculs facials o lleugeras molèsties en el cap i el coll pot ser que pateixi bruxisme.

Es tracta d’un hàbit inconscient, que és difícil de controlar sense ajuda. Pot provocar danys importants en la nostra dentadura: desgasts, dolor dental, destrucció de l’os, problemes d’articulació temporomandibular (artrosis), fractures de l’esmalt, fisures verticals i pèrdua de peces dentals. La articulació temporomandibular és l’articulació que uneix la mandíbula amb el crani. El problema es manifesta amb l’aparició de click, dolor i a vegades bloqueig de la mandibula.

Com detectar si pateix bruxisme?

Anant al dentista que examinarà la seva articulació temporomandibular, l ‘estat dels músculs facials i les peces dentals. Tot apunta a que la causa principal del bruxisme és l’estrés.

S’ha d’evitar l’hàbit de mascar xiclet perquè pot empitjorar la situació.

Es pot millorar amb l’ús d’una fèrula relaxant per dormir, que és un aparell movible acrílic, que DENTAL SENTMENAT disenya a la mida de les seves dents superiors i s’ajusta amb una posició articular fisiològica. Les dents oposades topen amb el plàstic creant una mossegada molt confortable i atraumàtica. D’aquesta manera les dents queden fixes i protegides del contacte amb els altres.Image Format

Consejos de Higieno

El bruxismo es un hábito que incita a apretar o rechinar los dientes para descargar tensión de forma inconsciente, incluso mientras dormimos. Si al despertarse nota cierto dolor en los músculos faciales o ligeras molestias en la cabeza y en el cuello puede que padezca bruxismo. Se trata de un hábito inconsciente, que es difícil de controlar sin ayuda. Puede provocar daños importantes en nuestra dentadura: desgastes, dolor dental, destrucción del hueso, problemas de la articulación temporomandibular (artrosis), fracturas del esmalte, fisuras verticales y pérdida de piezas dentales. La articulación temporomandibular es la articulación que une la mandíbula con el cráneo. El problema se manifiesta con la aparición de chasquidos, dolor y ,a veces, el bloqueo de la mandíbula.

¿Cómo detectar si padece bruxismo?

Acudiendo al dentista que examinará su articulación temporomandibular, el estado de sus músculos faciales y de las piezas dentales. Todo apunta a que la causa principal del bruxismo es el estrés. Se debe evitar el hábito de masticar chicle, pues empeora la situación.

Se puede aliviar con el uso de una férula relajante para dormir, que es un aparato removible de acrílico, que su dentista diseña a medida de los dientes superiores y se ajusta a una posición articular fisiológica. Los dientes opuestos golpean en el plástico creando una mordida muy confortable y atraumática. De este modo los dientes quedan fijos y protegidos del roce de unos contra otros.